Kategorie: Koncerty Zveřejněno: 18. 6. 2019

Úsměvy W. A. Mozarta

18. 6. 2019 19:30 Sál pražské konzervatoře

27. 1. 1756 se v Salcburku narodil hudební génius pokřtěný jako Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Chrysostomus byl svatořečenou osobností, která připadala na den narození dítěte. Wolfgangus symbolizoval jeho matku, která pocházela ze St. Gilgenu, z města ležícího u jezera svatého Wolfganga. Theophilus, v latině Amadeus je jméno kmotra. Jeho tvorba zahrnuje všechny oblasti, včetně četných děl operních.

Výběr z árií.
Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur, KV 299, Symfonie č. 40 g-moll, KV 550

Sólisté:
Olga Vít Krumpholzová – soprán
Lukáš Hynek Krämer – bas, příčná flétna
David Šugárek – klavír
Roxana Hädler Stirská – harfa
Indi Stivín – kontrabas
Petr Bušek – klarinet
 

Vstupenky: 250,- (klubové); 350,- (běžné)
Objednávejte u svých obvyklých prodejců nebo na info@koapha.cz

Vchod z Dvořákova nábř. 2, 110 00 Praha 1

Foto: Zdeněk Lefan

Nejbližší koncerty

Všechny koncerty