Kategorie: Důležité informace, Koncerty Zveřejněno: 14. 9. 2019

První - Adventní koncert

9. 12. 2019 19:30 Kostel u Salvátora

Copak medle má to znamenati ?

K vánoční mši Missa brevis pastoralis její autor – moravský houslista, zpěvák, skladatel a všestranný muzikant Jiří Pavlica (*1953), dlouholetý a dnes již legendární primáš proslulého Hradišťanu – uvedl: „První podoba skladby „Missa brevis pastoralis“ vznikla v roce 1997 pro sóla, smíšený sbor a komorní orchestr jako idylická vzpomínka na vlastní dětský svět plný rodičovské lásky a rodinné harmonie, kdy běh všech věcí byl spojen svorníkem maminčina úsměvu a tatínkovy shovívavosti. V roce 1999 jsem svoji „Malou mši“ dopracoval a jako poslední dokončil část „Sanctus“, která v sobě nese radost z očekávání narození naší dcery. Premiéra se uskutečnila 22. prosince 1999 v Besedním domě v Brně – přesně v den, kdy se dcera narodila. Od té doby uplynulo hodně vody (v Moravě i ve Vltavě) a tato mše si žila svým vlastním životem v provedení různých sborů za doprovodu varhan či komorních orchestrů. V roce 2014 jsem se, z podnětu dramaturgie Symfonického orchestru Českého rozhlasu, k „Missa brevis“ opět vrátil, abych ji přepracoval pro velké symfonické obsazení.“

K dvacátému výročí premiéry této vánoční mše máme příležitost zaposlouchat se do Pavlicovy svěží hudby i na tomto našem koncertě. Rádi se připojujeme ke skladatelovu přání vyjádřenému u příležitosti rozhlasového přenosu díla před pěti lety, „aby se neztratilo nic z původní představy harmonického dětství a současně aby toto nové uchopení v sobě odráželo potřebu současného chápání vánočního poselství – poselství naděje, lásky a zrození nového života. Vždyť v kontextu dnešního světa se zdá být stále aktuálnějším a naléhavějším.

Česká mše vánoční rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), známá též pod názvem „Hej, mistře!“ (podle pastýřova zvolání, jímž tato česky psaná církevní skladba začíná), je strukturována dle tradiční latinské bohoslužby, avšak spíše je jakousi pastorální zpěvohrou, zasazenou do českého lidového prostředí. Srozumitelnými a vřelými slovy (text je též Rybův) vypráví příběh o Ježíškově narození a o pouti pastýřů i prostého lidu do Betléma k jesličkám. Pro radostnou a svěží náladu, kterou již po dvě a čtvrt století navozuje a šíří, se postupně stalo neodmyslitelnou součástí českých tradičních Vánoc.

Nejbližší koncerty

Všechny koncerty