Komorní Orchestr Akademie

Neprofesionální Komorní orchestr Akademie (KOA) byl založen v roce 1987 při Československé akademii věd z iniciativy několika jejích pracovníků – amatérských hudebníků a milovníků komorní hudby. Z původně smyčcového obsazení se orchestr postupně rozrůstal (převážně o vyspělejší amatéry, ale i o studenty či učitele hudby) až do dnešní podoby menšího symfonického tělesa čítajícího kolem čtyřiceti členů (z toho přibližně dvě třetiny ve smyčcové sekci a třetina v dechové sekci). Toto základní obsazení bývá podle potřeby doplňováno spolupracujícími externími hráči, takže v plné sestavě (typicky v počtu 60 až 70 hráčů) pak úspěšně provádí i náročnější symfonická díla.

Od vzniku orchestru až do konce r. 2003 vedl KOA po umělecké stránce jeho zakladatel a dirigent Miroslav Bašta, od r. 2004 převzal taktovku Pavel Hryzák. Kromě nich s orchestrem postupně pracovalo i několik hostujících dirigentů a sbormistrů, např. Peter Vrábel, Petr Budín, Lenka Charvátová, Jaroslav Krátký, Lukáš Prchal, Karel Loula aj. Repertoár KOA byl původně zaměřen převážně na komorní skladby předklasického a klasického období, postupně však byl rozšiřován i o díla z období pozdějších (Dvořák, Smetana, Beethoven, Čajkovskij, Prokofjev, Poulenc, Orff, Britten, Bernstein, Janáček, Kaprálová, Martinů, Kabeláč, Zámečník aj) a posílil se i symfonický charakter orchestru.

KOA pravidelně zkouší dvakrát týdně v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě. Na veřejnosti vystupuje několikrát ročně, jednak samostatně, jednak ve spolupráci se špičkovými sólisty (profesionály nebo vyspělými studenty konzervatoří či AMU) a spřátelenými pěveckými sbory, s nimiž provádí díla kantátová. Kromě veřejných koncertů vystupuje KOA též na významných interních shromážděních Akademie věd ČR. Za více než čtvrtstoletí své činnosti podnikl KOA řadu převážně tuzemských zájezdů a spolupracoval též se zahraničními pěveckými sbory a dirigenty.

V současné době představuje KOA jeden z nejviditelnějších souborů na pražské neprofesionální symfonické scéně. Pravidelně působí v prestižních koncertních prostorách, od Sálu Martinů v Lichtenštejnském paláci (HAMU) přes evangelický kostel U Salvátora, Koncertní sál Pražské konzervatoře až po Dvořákovu síň Rudolfina.