Kategorie: Důležité informace, Koncerty Zveřejněno: 14. 9. 2019

Druhý - Adventní koncert

11. 12. 2019 19:30 Betlémská kaple

Copak medle má to znamenati ?

Vianočná omša F dur moravského františkánského řádového kněze, varhaníka a skladatele Jozefa Juraja Edmunda Zrunka (1736 – 1789), pokládaná v současnosti za první původní slovenskou vánoční mši, je zhruba o generaci starší než u nás všeobecně známá Rybova Česká mše vánoční (1796), jež zazní v druhé části koncertu. Pozoruhodně kombinuje barokní liturgické pasáže s prostými prvky lidové zpěvnosti při využití hudebních nástrojů z tehdejšího slovenského lidového instrumentáře (fujar, zvonců aj.). Ve zpěvech střídá texty v latinském jazyce s moravskoslováckým dialektem, přičemž vynalézavě dosahuje i různých akustických efektů, např. nápodobu ovčího bekání „Be-e-é, Be-e-é“ na první slabiku slova Benedictus (Blahoslavený). Jde o historický unikát se značnou uměleckou hodnotou v kontextu vánočního tématu narození Spasitele. 

Česká mše vánoční rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), známá též pod názvem „Hej, mistře!“ (podle pastýřova zvolání, jímž tato česky psaná církevní skladba začíná), je strukturována dle tradiční latinské bohoslužby, avšak spíše je jakousi pastorální zpěvohrou, zasazenou do českého lidového prostředí. Srozumitelnými a vřelými slovy (text je též Rybův) vypráví příběh o Ježíškově narození a o pouti pastýřů i prostého lidu do Betléma k jesličkám. Pro radostnou a svěží náladu, kterou již po dvě a čtvrt století navozuje a šíří, se postupně stalo neodmyslitelnou součástí českých tradičních Vánoc.

 

Nejbližší koncerty

Všechny koncerty