Kategorie: Důležité informace, Koncerty Zveřejněno: 30. 11. 2022

Copak medle má to znamenati

KOMORNÍ ORCHESTR AKADEMIE PRAHA 

Vás srdečně zve na
adventní koncert 

„…Copak medle má to znamenati ?…“

  Pondělí 5. 12. 2022 – 19.30 hodin

Kostel U Salvátora
Salvátorská 1, Praha 1 – Staré Město

----
Pavel Josef Vejvanovský (1640 – 1693)
Sonata Vespertina
pro dvě trubky a smyčce
Stanislav Vojtíšek, Michal Bartůněk
trubky
----
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Hallelujah
Slavnostní sbor z oratoria Mesiáš, HWV 56
----
Jakub Jan Ryba (1765 – 1815) 
 Česká mše vánoční Hej, mistře!
----  

 Spoluúčinkují 

Bronislava Smržová Tomanová – soprán  
Vladimír Doležal – tenor
Karolina Bubleová Berková – mezzosoprán
Lukáš Hynek-Krämer – bas 

                Chrámový sbor sv. Ducha        sbormistr Karel Loula

Dirigent
Pavel Hryzák

  

Koncert se koná za podpory Akademie věd České republiky

Předprodej vstupenek: ticket@koapha.cz

Zbylé vstupenky v kostele U Salvátora jednu hodinu před zahájením Kostel je vytápěn – WC k dispozici

 

Nejbližší koncerty

Všechny koncerty