Kategorie: Zveřejněno: 19. 10. 2021

Adventní koncert - je ZRUŠENÝ

Copak medle má to znamenati ?

Vážení přátelé a příznivci našeho orchestru,

s lítostí Vám sdělujeme,
že Vám tentokrát nebudeme schopni zprostředkovat poselství a moudrost dávných generací k adventu a nadcházejícím vánočním svátkům.

Alespoň touto cestou Vám všichni přejeme
v usebrání a tichu prožitý advent a požehnané svátky vánoční.

Do Nového roku 2022
pevné zdraví a sílu pevně se postavit všemu protivenství.

Nejbližší koncerty

Všechny koncerty